SANSNING OG PERCEPTION I SKABELSE AF SCENEKUNST FOR BØRN OG UNGE

Mandag den 28. April kl 10.00 – 18.00

Deltagelse er gratis! Dog betaler man selv for frokost.

Glemmer vi at bruge sanserne, når man skaber for børn? Hvad er Aisthesis? Hvorfor går nogle forestillinger lige ind? Hvordan opstår forståelse? Er det narrative forløb mere forståeligt end det sansede? Hvad er sanserne egentlig og hvordan tager kunstnere, pædagoger og andre, der arbejder med formidling for børn og unge sanserne i brug?

Aaben Dans arrangerer et heldags symposium i forbindelse med SWOP festivalen om sanserne og den kropslige perception, hvor vi både skal se forestilling, høre oplæg og diskutere det helt basale, som mange glemmer: Sanserne.

Dagen, der foregår på engelsk, er modereret af dramaturg Mette Wolf Iversen. Der vil være oversættelse, hvis nødvendigt.

Foreløbigt program:

10.00: ”Mange små ingentinger”, forestilling på Roskilde bibliotek af Francesca Sorgato. Efter forestillingen fortsætter programmet i Laboratoriet på Musicon.

11.30: Oplæg ved filosof Janus Hecht om perception og Aisthesis – det græske begreb som æstetikken bygger på. Janus er uddannet i filosofi fra CBS, Københavns Universitet og Aarhus Universitet/DPU. Han er blogger om kunst, filosofi og erkendelse på artcademia.wordpress.com , og har arbejdet med filosofi, erkendelse og eksperimenterende scenekunst i projektet Making and remaking of reality i samarbejde med scenekunstinstruktør Emil Hansen m.f.

12.30: Frokost

13.30: oplæg ved Nanett Borre, uddannet pædagog og yogalærer Har desuden en diplom uddannelse i Idræt og en motorikvejlederuddannelse. Forfatter bl. a. til bogen: ”Glade små ben”. Nanett taler om det at bruge kroppen og sanserne aktivt og sansernes funktion og betydning for menneskets oplevelse.

14.30: Sansevandring ved Thomas Eisenhardt for alle deltagere

15.15: Diskussion med oplægsholderne og Thomas Eisenhardt, kunstnerisk leder af Aaben Dans, Catherine Poher, instruktør, Francesca Sorgato, performer og skaber af formiddagens forestilling, Dalija Acin Thelander, koreograf og skaber af forestillingen Babyspace samt alle tilstedeværende.

16.45 – 17.00: Pause

17.00-18.00: Musikalsk og bevægelsesmæssig overraskelse for alle – deltagerbaseret.

Dagen henvender sig til fagrupper som lærere, dansere, skabere af scenekunst, pædagoger o.l. Man behøver dog ikke at have en særlig tilgang til emnet – alle med interesse i sansning, perception, krop, bevægelse, børn/unge kan være med!

Tilmelding på: billet@aabendans.dk Der er et deltager max på 40 personer

Janus Hecht
Janus er uddannet i filosofi fra CBS, Københavns Universitet og Aarhus Universitet/DPU. Han er blogger om kunst, filosofi og erkendelse på artcademia.wordpress.com, og har arbejdet med filosofi, erkendelse og eksperimenterende scenekunst i projektet Making and remaking of reality i samarbejde med scenekunstinstruktør Emil Hansen m.f.

Nanett Borre
“Uddannet yogalærer og pædagog. Har desuden en diplom uddannelse i Idræt og en motorikvejlederuddannelse. Jeg har arbejdet 10 år som børnehaveklasseleder med fokus på læring gennem krop og bevægelse. Jeg har yderligere arbejdet som underviser på den pædagogiske assistent uddannelse samt siddet i kursusafdelingen med ansvar for udvikling og undervisning på kurser indenfor emnet: Krop og sanser / perception og børns leg.
Arbejder idag som selvstændig motorik-konsulent, hvor jeg vejleder kommuner, organisationer og institutioner i hvordan man implementerer og arbejder kvalitativt med fysisk aktivitet via konsulentbistand, oplæg og undervisning, efter- og videre uddannelsesforløb.